17.4.12

Parece que fala de nós


Envíanos unha amiga esta producción feita en Francia pero que...¡parece que fala de nós!
Nos últimos tempos tódalas novas que chegan ao centro e, á sociedade no seu conxunto, levan a mesma dirección: recortes, axustes, supresións... empobrecemento do ensino, baixada nos recursos, baixada nos medios...
Hoxe o día amaneceu igual: máis rapaces por aula, menos profesorado, menos recursos...
E non é certo aquelo de que as familias poden escoller. En Malpica non. O único ensino é o PÚBLICO.
Cando pensabamos que só podiamos camiñar cara adiante, cara á excelencia, á superación do fracaso escolar... resulta que a escola que se debuxa no futuro próximo é a anterior a 1980!
No que a nós respecta, sempre buscamos a excelencia no noso traballo, fomos adiantados en programas e didácticas, pelexamos por levar ás aulas a mellor e mási moderna das educacións posibles. E aí están os recoñecementos en forma de premios.
E queremos seguir a facelo así. Pero...¿poderemos?
A atención ao alumnado require bibliotecas, departamento de orientación, aulas de audición e Linguaxe, tempo para reunirnos, para pensar e programar proxectos... ¿Como o faremos?
Precisamos tódalas complicidades posibles.
especialmente importantes son eses recortes na escola rural: falamos da igualda de oportunidades. e ese factor de igualación só o pode aportar a escola: que ofrece aos fillos e fillas dos contribuíntes a mesma calidade educativa sexa cal sexa o lugar no que residan.
Hoxe o ministro dixo que os institutos só poderán ofrecer UNHA modalidade de Bacherelato. Unha ÜNICA. De maneira que ou se mandan os rapaces a estudar fóra (quen poida!) ou todos estudarán o mesmo. ¿Quedaremos sen científicos ou sen linguístas?
Un despropósito. Un desatino.
En educación AFORRAR non é un criterio. INVERTIR é o verbo axeitado.
A non ser que xa alguén decidirá por nós cal ten que ser OBLIGATORIAMENTE o futuro dos nosos nenos e nenas ¿é así?
Pois que se diga en voz alta.

No hay comentarios: