30.3.11

O texto nas bitácoras.


Últimamente andamos a reflexionar sobre os esquemas textuais e a súa importancia na didáctica. Ben sabedes que todo non se escribe igual e que non abonda con ter palabras, ademáis hai que ter moldes e formas. Porque cada soporte, cada medio, cada intención... adopta un formato que lle é máis acaído.
Hoxe falamos do texto electrónico.
Xa que andamos na lea de facer blogs de aula, non está de máis ter unha pequena guía de como escribir nos blogs.