1.4.20

Faro de Punta Narriga


Paree que o alumnado de 4º de Primaria anda a investigr sobre a contorna.
Atendédelle a Antía e veredes canto imos aprender.
Bravo!

Ningún comentario: