21.5.09

Proxecto de Investigación en E.I.: OS PEIXES


OS NOSOS PROXECTOS
Educación Infantil

Un día de outono chegou á nosa escola unha carta e con ela empezaron a xurdir moitos interrogantes, entón decidimos comenzar a investigar e a buscar información para entre todos/as mergullarnos nun proxecto de traballo: OS PEIXES.

O traballo por Proxectos baséase nunha concepción constructivista da aprendizaxe, onde a intervención pedagóxica vai encamiñada a promover aprendizaxes significativas dos nenos e nenas dun xeito intencional e reflexivo.

As mestras de Educación Infantil do CEIP Milladoiro pensamos en comezar a traballar deste xeito xa que recolle de modo efectivo os principios educativos nos que cremos.

Este modo de traballar favorece a individualización da ensinanza, porque:
• respecta o ritmo da aprendizaxe,
• axuda a conectar os novos contidos cos coñecementos previos
• e permite aprender dos/cos demais dun xeito lúdico e eficaz.

Coa presentación desta experiencia pretendemos compartir os coñecementos que adquirimos con interese e a ilusión con que levamos a cabo este proxecto ao longo do curso 08/09.

O equipo de profesoras de E.I. Do Ceip. Milladoiro (Malpica)
Maio, 2009

Ningún comentario: